Ο προπονητής Δ.Καλογήρου στο σεμινάριο του ΣΕΠΠΕ στη Βουλγαρία