22-12-2013 ΦΕΙΩΑΝΝΊΝΩΝ - ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1-3 ( Πρωτάθλημα Γυναικών)